Materialplanerare med stora karriärmöjligheter

Scroll to content

Uppdrag

Bevakning av material som ingår/behövs för produktion och dess skeppning. Här avses materialanskaffning för förutsättningar för produktion. Kapacitetsplanering innebär att produkterna ska planeras optimalt i resurserna. Häri ingår ansvar för att produktionen har korrekta tillverkningsunderlag och annan nödvändig information, systemvård av körplan och att säkerställa rätt PIA-nivå samt god planering för att uppnå hög leveransprecision och minimera försenade produkter till kund enligt uppsatta mål.

Ansvar

• Samtliga moment och processteg inom ansvarsområdet genomförs inom ramen för gällande lagar, krav, rutiner, ritningar och instruktioner samt att arbetet genomförs på ett säkert sätt

• Rapportera olika typer av risker, problem, och avvikelser enligt företagets standard

• Standardiserade systematiska arbetssätt används för att hantera störningar, avvikelser och risker, där dessa fångas, analyseras, prioriteras och åtgärdas

• Aktiv medverka i förbättringsarbetet på företaget

• Att dela med sig av sin kompetens och lära andra

• Att följa företagets fastställda verksamhetssystem och fastlagda policys och skydda kunders och det egna företagets egendom samt se till att denna inte lämnas vidare till 3:e part.

• Initiera, utreda och föreslå åtgärder som kan främja mål som stödjer planeringsprocessen.

• Säkerställa korrekt behovsbild för material inom ansvarsområdet.

• Vara rekvirent och ingå i inköpsprocessen.

• Säkerställa exekveringen av inköp av material inom ansvarsområdet.

• Leveransbevakning på beställt material.

• Medverka i inventering på artiklar inom ansvarsområdet.

• Framtagande av planerings/tillverkningsunderlag till mekaniska verkstaden för att planera produkterna optimalt i resurserna, t ex skriva ut och distribuera tillverkningsorderdokument.

• Systemvård av körplan.

• Bevaka och återkoppla korrekthet i operationsrapportering.

• Driva TAMP-processen (Taktisk Material- & Kapacitetsplanering).

• Säkerställa rätt PIA-nivå, leveransprecision och minimera försenade valsar till kund enligt uppsatta mål.

• Fastställa och distribuera transportplanen mellan gjuteri och maskinverkstaden.

• Säkerställa att kassationsrutin utförs enligt rutin.

• Uppdatera ändringar inom eget ansvarsområde.

• Ha god kännedom om gällande rutiner och instruktioner som påverkar arbetets genomförande.

 

Befogenheter

• Att fastslå förväntningarna på produktionsutfallet inom främst kvartalet.

• Att driva planeringsaktiviteter mot och med mekaniska verkstaden.

• Att utvärdera och ifrågasätta gällande rutiners grad av effektivitet.

• Frisläppa inköpsorder på artiklar inom ansvarsområdet.

• Frisläppa tillverkningsdokument till mekaniska verkstaden.

• Enligt befogenheter för rekvirent.

• Attest enligt attestreglerna.

 

Kvalifikationskrav

• Lägst 3-årig högskoleexamen inom logistik, ekonomi eller teknik

• Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

• Goda kunskaper i excel

• God processkunskap inom avdelningens ansvarsområde

• Socialt kompetent med förmåga att samverka med andra individer på ett sätt som innebär att god kommunikation upprätthålls

• Gärna teknisk förståelse och teknisk kompetens

• Gärna erfarenhet av att läsa ritningar

• Kunskap och erfarenhet från arbete i ERP-systemet Movex eller liknande

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor